O PROJEKTU

KAJ?

Simbioza Giba je nacionalni projekt ozaveščanja in spodbujanja k neposredno gibalno športnim aktivnostim vseh generacij in je vseslovenski prostovoljski projekt na področju gibanja in medgeneracijskega sodelovanja.

 

Simbioza Giba naslavlja predvsem dva prednostna področja:

 • povečanje deleža telesno dejavnih posameznikov,

 • ustvarjanje okolij za spodbujanje telesne dejavnosti.

 

KAKO?

 

Simbioza Giba akcija je v letu 2018 potekala že petič (5) v tednu med 15.10. in 22.10.2018. Pričela se je z otvoritvijo v Domu starejših občanov Črnomelj in nato nadaljevala po celotni Sloveniji- po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, domovih za starejše občane, zdravstvenih domovih, občinah- v akciji je sodelovalo kar 260 ponudnikov lokacij na rekordnih 540 lokacijah. Na zaključku akcije Simbioza Giba smo se družili z otroki vrtca Hansa Christiana Andersona Ljubljana in njihovimi starimi starši v kreativnem otroškem mestu Minicity Ljubljana.  Simbioza Giba akcija se s tednom akcije ni zaključila, pač pa jo skozi celotno leto izvajajo Simbioza Šole.  Gre za projekt nacionalnih razsežnosti in program- pod koordinacijo Simbioze, izvaja več organizacij (partnerske in podporne organizacije). Skozi akcijo zagovarjamo, da gibanje pomeni življenje in življenje je gibanje, zato je ključnega pomena, da sporočilo o zdravem načinu življenja širimo in krepimo zavest o pomenu gibanja za zdravje človeka in kvalitetnejše (katerokoli) življenjsko obdobje. Vseslovenska akcija bo potekala tudi v letu 2019 med 14. in 21. oktobrom 2019

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, projekt je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. Partnerja projekta sta Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani (FŠ UL). Pridružena partnerja sta tudi Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in Olimpijski komite Slovenije (OKS).

 

ZAKAJ?

 

Gibanje, telesna dejavnost, rekreacija, šport so pomembne prvine kakovostnega življenjskega sloga vseh prebivalcev Slovenije. Gibanje v vseh življenjskih obdobjih pomembno oplaja celovit življenjski slog. Že davno odkrita skrivnost je, da prav vsebinska komponenta gibanja na celostni življenjski poti primerno nagrajuje starejše v svojem obdobju z avtonomno in radoživo starostjo ter energijo primerno obvladovanju težav duha in telesa. Pozitivno razmišljanje in kakovosten življenjski slog zgledno vplivata tudi na mlajše generacije.

V okviru preteklih akcij smo ugotovili, da je ponudba programov za telesno kulturo (predvsem starejših) omejena in neprilagojena socialnim razmeram, fizičnemu stanju posameznikov in njihovim interesom ter zmožnostim. Starejši občani po upokojitvi večinoma izgubijo stik z okolico, zato je vključenost starejših pomemben dejavnik, ki vpliva na razvoj- tako medgeneracijskega sodelovanja kot ponovne socializacije starejših v družbeni prostor. Z vadbo pripomoremo tudi k boljšemu zdravju, kar pomeni tudi manjšo obremenitev državnega zdravstvenega sistema. Prav tako se po drugi strani ljudje med seboj premalo družimo, med generacijami pa nastaja konflikt- zato smo v Simbiozi prepoznali odlično priložnost v povezovanju generacij skozi gibanje, telesno dejavnost, šport, rekreacijo in spoznavanje zdravega načina življenja.

CILJI projekta ostajajo in jih s svojimi dejavnostmi širimo:

 • animacija k zdravemu življenjskemu slogu vseh generacij,

 • ustvarjanje harmonije medgeneracijskega sodelovanja,

 • sledimo k vsebinskim vrednotam: »Življenje je gibanje in gibanje je življenje«,

 • brezplačna priložnost za vse generacije, da spoznajo nove gibalno, rekreativno, športne aktivnosti in se udeležijo različnih vadb,

 • promoviranje aktivnega in zdravega načina življenja v vseh življenjskih obdobjih,

 • spodbujanje krogotoka ponudbe in povpraševanja,

 • povezovanje deležnikov izvajalcev,

 • prepoznavanje pozitivnega naboja prostovoljnega dela na športno gibalnem področju.
   

Celotni projekt spada v širši kontekst in ga s partnerji skušamo zapeljati v nacionalni trajnostni projekt- "Kakovostni življenjski slog prebivalcev Slovenije".

Temeljni vsebinski elementi, ki zajemajo »Kakovostni življenjski slog prebivalcev Slovenije:

 • mentalno zdravje,

 • telesno zdravje- gibalna kultura, rekreacija, šport,

 • zdrava in kakovostna prehrana,

 • zdravo življenjsko okolje,

 • kakovostna temeljna zdravstvena preventiva,

 • ozaveščena potreba in možnosti po telesni kulturi: gibanje, rekreacija in šport,

 • ustvarjanje in uživanje duhovnih vrednot,

 • uravnavanje svojin pozitivnega miselnega vzorca,

 • harmonija medgeneracijskega sodelovanja,

 • svoboda duha in ustvarjalnosti,

 • radostno, osmišljeno in harmonično prepletanje vseh življenjskih obdobij.
   

Težimo k temu, da raznolike celovite projektne vsebine Simbioza Giba usmerjajo pozornost celotne populacije prebivalcev Slovenije v potrebne smeri ozaveščanja, animacije in izvajanja programov gibalne kulture, rekreacije in športa po meri in za potrebe vseh generacij. Gibanje je življenje in življenje je gibanje, skozi vseh 365 dni v letu.

DOSEGLJIVI SMO

NASLOV

NAROČITE SE NA NOVICE

POVEŽITE SE Z NAMI

PONEDELJEK - PETEK

9:00 - 17:00

POKLIČITE NAS

040336311

Simbioza Genesis, so.p.
Letališka cesta 3
1000 Ljubljana​

info@simbioza.eu

 • Facebook Simbioza
 • Twitter Simbioza
 • Youtube Simbioza
 • LinkedIn Simbioza

Da boste vedno na tekočem: