MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE PODPRLO PROJEKT SIMBIOZA GIBA

September 29, 2017

Veseli smo, da je Ministrstvo za zdravje v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do konca leta 2019 podprlo našo akcijo Simbioza Giba.

 

Veseli smo, da je Ministrstvo za zdravje v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do konca leta 2019 podprlo našo akcijo Simbioza Giba. Simbioza Giba je tako postal tudi projekt, ki je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano, projekt pa poteka skupaj v sodelovanju s strateškimi partnerji- Nacionalni inštitut za javno zdravje, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Olimpijski komite Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije. 

 

Nacionalni program "Dober tek Slovenija – zdravo uživaj in več gibaj" postaja blagovna znamka mnogih deležnikov, ki prispevajo k uresničevanju ciljev programa. Bolj zdrave prehranjevalne navade in več telesne dejavnosti med prebivalci bomo dosegli le, če se bomo pri izvajanju ukrepov še bolje povezovali in delovali v sinergiji, tako med različnimi resorji, stroko, industrijo ter tudi z nevladnimi organizacijami.

 

Spomnimo. Z Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025 želi država izboljšati prehranske navade (povečati uživanje sadja in zelenjave, rib, polnozrnatih žit in žitnih izdelkov in zmanjšati vnos trans maščob, nasičenih maščob, sladkorja, in soli) in gibalne navade prebivalcev od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti.Zapisana je v želji zaustaviti in obrniti trend naraščanja telesne mase prebivalcev Slovenije in vplivati na manjšo pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni.

 

Resolucija gradi na rezultatih predhodnih politik na tem področju, ki so vplivali na nekatere pozitivne premike na področju zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti. Kljub temu pa se zaradi velikih sprememb v načinu življenja (uživanje živil, ki vsebujejo veliko sladkorja, maščob in soli ter njihovega agresivnega trženja ter vse večje telesne nedejavnosti), soočamo s porastom debelosti pri otrocih, mladostnikih in odraslih, po drugi strani pa se srečujemo s pojavom krhkosti in funkcionalne nezmožnosti starejših in kronično bolnih. V novem predlogu dokumenta so tako združeni ukrepi na področju zdravega prehranjevanja in ukrepi za spodbujanje vsakodnevne telesne dejavnosti, saj je le tako mogoče v zadovoljivi meri vplivati in obvladovati naraščajočo debelost in druge KNB. 

 

Zdravje ne nastaja v zdravstvenem sektorju pač pa tam, kjer ljudje preživimo večino svojega časa, torej v vrtcih, šolah, delovnem mestu, v lokalni skupnost. Zato je pri javni obravnavi pomembna vključenost vseh deležnikov vladnega, nevladnega in zasebnega sektorja, stroke, civilne družbe in lokalne samouprave.

 

Dokument sicer opredeljuje naslednja prednostna področja:

- zagotavljanje zdravega prehranjevanja v skladu s smernicami in priporočili za različne starostne skupine (še posebej v sistemu organizirane vrtčevske, šolske in študentske prehrane, v bolnišnicah in domovih za starejše občane),

- spodbujanje ponudbe za zdrave izbire v gostinstvu in turizmu v povezavi s turistično ponudbo v lokalnih okoljih s ciljem, da Slovenija postane odlična, zelena, aktivna in zdrava destinacija) 

- spodbujanje ponudbe zdravju koristnih živilskih izdelkov v sodelovanju z industrijo (npr. zniževanje vsebnosti sladkorja, soli in maščob v živilih),

- zagotavljanje dostopnosti do zdravih prehranskih izbir za socialno-ekonomsko ogrožene skupine (npr. lastna pridelava hrane, urbani vrtovi, dvig zdravstvene in finančne pismenosti)

- zagotavljanje varne in zdravju koristne hrane, s poudarkom na lokalno-trajnostni oskrbi in samooskrbi,

- osveščanje potrošnikov s primernim označevanjem, predstavljanjem in trženjem živil ter z omejevanjem trženja hrane za otroke,

- spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev v vseh starostnih skupinah,

- krepitev vloge zdravstvenega sektorja pri obvladovanju debelosti in telesne dejavnosti s ciljem zmanjševanja kroničnih bolezni,

- izobraževanje in raziskovanje na tem področju,

- obveščanje in osveščanje, vključno z javnozdravstvenimi kampanjami.

Please reload

DOSEGLJIVI SMO

NASLOV

NAROČITE SE NA NOVICE

POVEŽITE SE Z NAMI

PONEDELJEK - PETEK

9:00 - 17:00

POKLIČITE NAS

040336311

Simbioza Genesis, so.p.
Letališka cesta 3
1000 Ljubljana​

info@simbioza.eu

  • Facebook Simbioza
  • Twitter Simbioza
  • Youtube Simbioza
  • LinkedIn Simbioza

Da boste vedno na tekočem: