USTVARJANJE ENAKIH MOŽNOSTI ZA ZDRAVJE VSEH PREBIVALCEV

April 3, 2018

Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, ki ga koordinira Ministrstvo za zdravje- je odziv države na porast debelosti in kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so sladkorna bolezten, srčno-žilne bolezni in različne vrste raka.

 

Vizija nacionalnega programa je ustvariti enake možnosti za zdravje vseh prebivalcev, cilj pa je, da bi vsi prebivalci Slovenije razvili dobre prehranjevalne in gibalne navade, imeli dostop do zdravih prehranjevalnih izbir in možnost za telesno dejavnost, zaradi česar bi se posledično zvišala kakovost življenja in izboljšalo zdravje posameznika ne glede na njegov družbeno-ekonomski status, spol ali starost. 

V Sloveniji se že uspešno izvajajo številni ukrepi za izboljšanje prehranjevanja in spodbujanja redne telesne dejavnosti- eden izmed njih je tudi projekt Simbioza Giba, ki bo v letošnjem letu potekal med 14. in 21. oktobrom po celotni Sloveniji za vse generacije. 

Sicer pa so v okviru vizije nacionalnega programa predvideni še ukrepi za nadgradnjo in sicer:

 • zagotavljanje varne in zdrave hrane s poudarkom na lokalni trajnostni oskrbi in samooskrbi;

 • spodbujanje ponudbe zdravju koristnih živil v sodelovanju z industrijo in trgovino (zmanjševanje vsebnosti sladkorja, soli in maščob v živilih);

 • spodbujanje ponudbe zdrave hrane v gostinstvu in turizmu ter aktivnega turizma;

 • izboljšanje organizirane in subvencionirane prehrane otrok, mladostnikov ter študentov;

 • promocijo zdravja v povezavi s prehrano in telesno dejavnostjo na delovnem mestu;

 • zagotavljanje dostopnosti zdravju koristnih izbir za socialno ogrožene in ranljive skupine;

 • večjo razpoložljivost in cenovno dostopnost kakovostnih športno-rekreacijskih programov za različne starostne skupine tako v lokalnem okolju kot tudi v okviru vzgoje in izobraževanja;

 • spodbujanje aktivnega transporta kot oblike telesne dejavnosti za zdravje;

 • izboljšanje pogojev za rekreacijo v lokalnem in naravnem okolju;

 • ozaveščanje potrošnikov s primernim označevanjem, predstavljanjem in trženjem zdravju koristnih živil ter omejevanjem trženja zdravju nekoristnih živil otrokom;

 • nadgradnjo preventivnih programov za zgodnje odkrivanje in zdravljenje prebivalcev, ki se neustrezno prehranjujejo, so telesno nedejavni, imajo nezdrav življenjski slog ali motnje hranjenja, ter njihovo vključevanje v individualizirane intervencijske programe in promocijske programe v zdravstvenem sistemu;

 • izvajanje sistemskega presejanja, prehranske obravnave ter spodbujanje telesne dejavnosti za podporo zdravljenja;

 • zagotavljanje primerne institucionalne prehrane in telesne dejavnosti bolnikom in starejšim odraslim, ki je prilagojena njihovim specifičnim potrebam;

 • izobraževanje, usposabljanje in raziskovanje na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje;

 • boljše informiranje in ozaveščanje širše javnosti in deležnikov nacionalnega programa. 

Simbioza Giba je vseslovenski prostovoljski projekt na področju gibanja, športne rekreacije, športa, telesne dejavnosti  in medgeneracijskega sodelovanja. Cilj projekta je spodbujanje športne, rekreativne in telesne dejavnosti, vključno z vsemi generacijami, predvsem tistim, ki je ne izvajajo dovolj ali pa sploh nimajo priložnosti za to.

 

V okviru akcije odpiramo različne športne objekte, šole, vrtce, prostore različnih gibalnih aktivnosti za vse, ki bi radi začeli ali nadaljevali ali pa se preizkusili v nekaj popolnoma novega na gibalno rekreativnem, športnem področju. Skozi akcijo tako ponujamo priložnost in vabimo vse generacije od -9 mesecev do 100+ let, da se udeležijo gibanja na različnih lokacijah po celotni Sloveniji

Please reload

DOSEGLJIVI SMO

NASLOV

NAROČITE SE NA NOVICE

POVEŽITE SE Z NAMI

PONEDELJEK - PETEK

9:00 - 17:00

POKLIČITE NAS

040336311

Simbioza Genesis, so.p.
Letališka cesta 3
1000 Ljubljana​

info@simbioza.eu

 • Facebook Simbioza
 • Twitter Simbioza
 • Youtube Simbioza
 • LinkedIn Simbioza

Da boste vedno na tekočem: